Realisaties

Het nieuwe project telt 155 woongelegenheden voor hulpbehoevende ouderen.

Naast deze kamers voor de intramurale zorg, heeft de vzw ook aandacht voor de ondersteuning van de thuiszorg. Zo zijn er 4 plaatsen kortverblijf. De vzw Seniorenzorg H. Familie realiseert ook een (kleinschalig) dagverzorgingscentrum.

Aanvullend realiseert de vzw ook bijkomende assistentiewoningen.

 

Nieuwe woon- en zorgmogelijkheden

De bouw van een nieuw woon-zorgcentrum bood ook heel wat kansen om ook de woon- en zorgmogelijkheden te herzien en een nieuwe zorgvisie uit te werken.

Het nieuwe woon-zorgcentrum zal 4 afdelingen voor een 40-tal bewoners tellen. Elke afdeling bestaat uit 2 leefgroepen van 20 ouderen. Naast de moderne kamers (met douche) is er ook een grote woonkamer per afdeling voorzien met een geïntegreerde afdelingskeuken waar alle maaltijden afgewerkt worden.

Deze ruimte moet de “huiskamer” worden waar het “hart” van de afdeling klopt. Daar kunnen bewoners niet alleen samen komen voor de maaltijden,  maar vooral genieten van het sociale contact met andere bewoners en bezoekers.

 

Zorg voor dementerende ouderen

Op de benedenverdieping willen wij zo veel mogelijk de dementerende bewoners huisvesten. Bijzonder is dat er voor hen niet enkel een wandelgang is maar ook een vlot toegankelijke binnentuin. Dit moet een belangrijke meerwaarde bieden in de aangepaste én bewonersgerichte zorg.

 

Kortverblijf

De 4 kamers van het centrum voor kortverblijf (CVK) komen eveneens op de benedenverdieping tussen het WZC en het bestaande serviceflatgebouw. Kortverblijf is bedoeld om de zorgende thuissituatie te ontlasten waar nodig: bij vakantie of ziekte van de zorgdragende partner of kinderen, voor herstel na een hospitalisatie, een tijdelijke oplossing in een crisissituatie …

 

Dagverzorging

De vzw Seniorenzorg H. Familie kon  destijds slechts een vergunning krijgen voor een beperkt aantal plaatsen dagverzorging. In dit thuiszorgondersteunend initiatief willen wij ouderen die thuis verzorgd worden, overdag opvangen en een aangename en zinvolle tijdsinvulling geven. Afhankelijk van de wensen en de mogelijkheden van het WZC kunnen ouderen er één of meer dagen per week verblijven. Noodgedwongen blijft dit een kleinschalig initiatief dat geïntegreerd wordt in de grote polyvalente zaal op de benedenverdieping. Een afzonderlijke ingang en een eigen specifieke inrichting zal het bijzondere karakter van dit thuiszorgondersteunend initiatief onderstrepen.

 

Band met de omgeving

In het bouwproject kiezen wij heel bewust voor een uitnodigende en ruime polyvalente zaal. Binnen die ruimte zullen onze cafetaria en bar een belangrijke plaats innemen als ontmoetingsplaats voor bewoners, families en bezoekers. De inplanting helemaal vooraan biedt letterlijk en figuurlijk uitzicht op de onmiddellijke omgeving en de maatschappij. Zo proberen we de band tussen de bewoners en hun vroegere leefwereld in stand te houden.

De benedenverdieping huisvest verder de centrale diensten zoals administratie, kapsalon en grootkeuken.

Energiezuinig

Dit hedendaags gebouw wordt uitgerust met de moderne technieken met oog voor het milieu: doorgedreven isolatie, luchtventilatie met warmterecuperatie, gebruik van hemelwater, groendaken, zonnewering …