Welkom in ons NEST

Met bewoners, familieleden, gebruikers van het centrum voor dagverzorging, de bewoners van de assistentiewoningen en met alle medewerkers gingen we op zoek naar antwoorden op vragen zoals:
Wat is onze sterkte? Wanneer zijn we op ons best? Wat willen we behouden? Wat vinden bewoners en families goed? Wat zit er in ons DNA?
Uit alle indrukken en uitspraken die we mochten oogsten, kwamen 4 duidelijke kernwaarden naar voor: Natuurlijk – Eigenheid – Samen – Toegewijd.
Samen vormen de eerste letters niet toevallig het kernbegrip “NEST”.

Natuurlijk staat voor Natuurlijke zorg, waarin we aandacht geven aan alle aspecten van het leven. Het leven gaat zo natuurlijk mogelijk verder. En natuurlijk gaan we goed voor je zorgen! Natuurlijk staat ook voor duurzaamheid, voor natuurbeleving.
Eigenheid heeft te maken met Respect en dus met gelijkwaardigheid. Eigenheid gaat over het gevoel “ik tel mee”. We hebben respect voor de verschillen tussen mensen, voor het unieke van iedereen, en we brengen zelf ook onze eigen unieke persoonlijkheid in ons werk.
Samen betekent verbonden zijn. Als je ver wil geraken, ga dan samen. Samen zijn we verantwoordelijk, en samen zoeken we oplossingen. We mikken ook op de verbondenheid met de lokale gemeenschap.
Toegewijd is met hart en ziel. We geven wat we kunnen om onze bewoners en gebruikers gelukkig te maken. Het gaat over graag zien, en over zorgen alsof het voor jezelf of je ouders is.

NEST: Is er iets Natuurlijker dan de behoefte aan een warm nest? Elk nest heeft zijn Eigenheid, is uniek. We wonen en werken er Samen. En een nest is het best als het Toegewijd is gebouwd.

In de komende maanden gaan we verder aan de slag om de waarden 1 voor 1 te laten leven! We gaan ze niet in een kadertje aan de muur laten vervagen. Wat is de goede richting? Zitten we nog op koers? Er komen nog andere acties aan, maar hierbij geven we heel graag de eerste beelden mee!