Eind 2023 nam de vzw een nieuwe naam en dito logo:

Niet alleen de naam van de vzw, maar ook alle afdelingen hebben nu een naam die verwijst naar locaties (bossen) in groot Deerlijk nl.:
Zonnebos, Biebos, Olekenbos en Sparrebos.

Ook de Assistentiewoningen ‘In ’t Dammeke’ veranderen van naam en verwijst naar de achtertuin: Het Wijmelbroek.

In 2012 startte de vzw Seniorenzorg Heilige Familie met de nieuwbouw van een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf en dagverzorgingscentrum als vervanging van het verouderde gebouw.

Op 30 mei 2015 konden we het eerste deel van deze vervangingsnieuwbouw in gebruik nemen. 105 bewoners mochten een nieuwe kamer betrekken. Najaar 2017 werd de volledige nieuwbouw voltooid en in gebruik genomen.

In de zomer van 2017 werden ook 16 bijkomende assistentiewoningen in gebruik genomen.

De vzw Seniorenzorg H. Familie nam in 1996 de verantwoordelijkheid voor het woonzorgcentrum over van de zusters Heilige Vincentius à Paulo. De vzw beheert nu het woonzorgcentrum “Heilige Familie” en het serviceflatgebouw “In ’t Dammeke”.

Het vorige woonzorgcentrum werd gerealiseerd in verschillende fasen tussen 1960 en 1985.

In 1993 werden de eerste bewoners verwelkomd in het serviceflatgebouw. De jongste realisatie (2001) is een uitbereiding van het bestaande serviceflatgebouw met 12 nieuwe flats.

In 1905 kregen de Zusters van de Heilige Sint – Vincentius à Paulo uit Lendelede de opdracht om in Deerlijk een tehuis voor bejaarden op te richten. Onder het Rusthuis Heilige Familie startten de zusters met de zorg voor de bejaarden. Ook na het weggaan van de laatste zusters uit de voorziening wordt deze Christelijke geïnspireerde traditie verder gezet met respect voor elke morele of filosofische overtuiging.