Opnameprocedure woonzorgcentrum

De Gavermeersen vzw kiest bewust om ouderen op te nemen die niet meer thuis  verzorgd kunnen worden én die hierdoor dag én nacht hulp nodig hebben. Met andere woorden wij geven prioriteit aan bewoners (minstens 65 jaar oud) die fysisch zwaar hulpbehoevend en/of dementerend zijn.

Hulpbehoevende ouderen uit Deerlijk hebben voorrang bij opname. Vervolgens komen ouderen uit de aangrenzende gemeenten in aanmerking. Senioren die verder af wonen, hebben de laagste prioriteit.

De datum van inschrijving is de derde prioriteit.

Als u informatie wenst of een inschrijving wil doen, maak dan telefonisch een afspraak met de sociale dienst op het nummer 056 65 34 58.