Leven in het CKV

Doelstelling

Een centrum voor kortblijf of CVK heeft als doelstelling om oudere zorgvragers tijdelijk te huisvesten en te verzorgen:

  • terwijl de mantelzorg (partner, familie …) op vakantie of afwezig is
  • om de oudere te laten herstellen na een ziekenhuisopname (operatie, ziekte …)
  • Als tijdelijke oplossing wanneer na een ziekenhuisopname een terugkeer naar huis niet mogelijk is en in afwachting van een vaste opname in een WZC

Bij een opname in een CVK wordt er vanuit gegaan dat de oudere terug kan keren naar zijn/haar thuissituatie

In elk geval is het verblijf in het kortverblijf beperkt in de tijd.

 

Zorg

Vanuit onze visie en missie zetten wij de bewoner centraal in onze zorg en dienstverlening ook binnen opname in kortverblijf. Wij streven ernaar om een antwoord te geven op de individuele noden en wensen van onze bewoner.

Wij doen dit :

  • in een huiselijke en familiale sfeer
  • door een uitgebreide en sterke professionele omkadering
  • binnen een multidisciplinaire aanpak.

 

Sociale begeleiding

Tijdens het verblijf kunnen bewoners (en eventueel familieleden) rekenen op passende sociale begeleiding en dienstverlening.

 

Animatie

We hechten veel belang aan het familiale en huishoudelijke karakter. Daarom bieden we naast de hygiënische en verpleegkundige zorg, maaltijden, aangepaste woongelegenheden ook de nodige ontspanning aan. Zo willen we u helpen om uw vrije tijd zinvol en gezellig door te brengen en om uw verblijf in ons woon-zorgcentrum zo aangenaam mogelijk te maken. Het animatieteam zorgt voor heel wat activiteiten. Alle activiteiten worden bekend gemaakt via ons huiskrantje en affiches.

 

Maaltijden

Omdat wij maaltijden belangrijk vinden, hebben we gekozen voor een eigen keuken. Zo kunnen we inspelen op heel wat wensen en verlangens van onze bewoners.