Doel

Het Centrum voor Dagverzorging is een thuiszorgondersteunende dienstverlening.

We richten ons tot thuiswonende 65-plussers die meer sociaal contact willen, nood hebben aan verzorging, aan (re)activering, aan een zinvolle tijdsbesteding en begeleiding.

Het is onze intentie om de bezoeker op te vangen en te begeleiden zodat de zorgdragers uit  zijn omgeving de nodige rust of ademruimte krijgen.

Zo ondersteunen we de thuiszorg, delen we de zorg en verlengen we de mogelijkheid voor het thuis wonen. Dat realiseren we in nauw overleg en samenwerking met familie, mantelzorgers en thuiszorgdiensten.