De vzw Seniorenzorg Heilige Familie die in 1996 het engagement van de Zusters van de Heilige Vincentius à Paulo uit Lendelede overnam, heeft als doel de senioren van Deerlijk en omgeving passende zorg aan te bieden gebaseerd op Christelijke levenswaarden. Eind 2023 veranderde de vzw van naam naar “De Gavermeersen” vzw.

Binnen een huiselijke en familiale sfeer wensen we een hedendaagse verzorging te verlenen met respect voor eigenheid en overtuiging.

Van bij de opname willen we instaan voor een hartelijke ontvangst van bewoner en familie die we respecteren als partner in de zorg. Een open communicatie tussen medewerkers en familie leidt tot wederzijds begrip en een actieve samenwerking waarbij het algemeen welzijn van de bewoner centraal geplaatst wordt.

Met ons dienstenaanbod, dat zorg op maat garandeert, willen we onze bewoners de kans bieden om een nieuwe, warme thuis te bouwen. Door aandacht te besteden aan een verzorgd interieur en gevarieerde maaltijden, proberen wij het verblijf van bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Via de bewonersraad hebben de senioren inspraak bij het woon- en zorggebeuren.

Alle medewerkers streven ernaar om samen met de familie een steun te zijn voor de bewoner. Een luisterend oor, wederzijds respect, menselijke warmte, een individuele benadering, geduld en vriendelijkheid funderen onze dienstverlening.

In een luchtige en groene omgeving, nabij de woonkern van de gemeente, creëren wij een aangename woonst. De ruime kamers geven bewoners de mogelijkheid om hun nieuwe thuis individueel in te richten zodat zij samen met hun familie over privacy kunnen beschikken.

Door onze deuren open te stellen, willen we het contact met de Deerlijkse samenleving onderhouden. Samen met een creatief animatieteam en de hulp van vele vrijwilligers streven wij ernaar een ruime variatie van activiteiten aan te bieden die voldoet aan de verwachtingen van alle bewoners. Door de samenwerking met externe organisaties geven wij de senioren de kans hun sociale leven verder te ontwikkelen.

De vzw Seniorenzorg engageert zich om een zo ruim mogelijke, technische en sociaalvaardige personeelsequipe uit te bouwen waarbij de medewerkers elkaar positief stimuleren en respectvol aanvullen zodat ze samen kunnen werken aan een aangenaam woon – en leefklimaat. Onze medewerkers krijgen via bijscholing de mogelijkheid zich verder te bekwamen in de snel evoluerende ouderenzorg.

Door de meest recente ontwikkelingen in de ouderenzorg te volgen, streven de leden van de raad van beheer en de verantwoordelijken ernaar om een toekomstgerichte transmurale dienstverlening aan te bieden. Hierbij wordt er rekening gehouden met de evolutie van het zorgaanbod in de regio.
We pogen de best mogelijke kwaliteit van zorg, die beantwoordt aan de snel wijzigende noden en behoeften van de senioren, te garanderen.

De vzw Seniorenzorg Heilige Familie gaat de uitdaging aan om binnen financieel verantwoorde grenzen kwaliteitsvolle woon- en zorgvoorzieningen te realiseren.

Samen met de beleidsverantwoordelijken engageren alle medewerkers zich om deze opdrachtverklaring waar te maken in het belang van de huidige en toekomstige bewoners van dit huis.