Het “Rustoord Heilige Familie” heeft een traditie van meer dan 100 jaar in de zorg voor ouderen in Deerlijk. Sinds het “rustoord” een vzw werd in 1996, zet de vzw Seniorenzorg Heilige Familie de taak van de Zusters van de H. Vincentius à Paulo uit Lendelede verder in het belang van de ouderenzorg in Deerlijk. De vzw beheert momenteel het woon-zorgcentrum “H. Familie” (155 woongelegenheden en 4 kamers kortverblijf) en de assistentiewonigen “In ’t Dammeke” (27 serviceflats).

Vergrijzing vraagt nieuwe zorgvormen

De verouderde gebouwen en de nood aan nieuwe zorgvormen waren de aanzet tot het opmaken van een zorgstrategisch plan met een toekomstgerichte visie op ouderenzorg in Deerlijk. De raad van bestuur heeft de uitdrukkelijke intentie om zich voor te bereiden op de snel toenemende vergrijzing in Deerlijk. Straks is één op drie Deerlijkenaren ouder dan 60 jaar en het aantal 80-plussers gaat snel naar de 900. Uit deze leeftijdscategorie komen de meeste vragen in verband met zorg, en aangepast en beschermd wonen.

De vzw startte in 2005 de opmaak van het zorgstrategische plan dat twee duidelijke pijlers bevat. Enerzijds is er de behoefte aan passende intramurale zorg en anderzijds is er nood aan de verdere uitbouw van de ondersteuning van de thuiszorg.

Nieuw woon-zorgcentrum is prioritair

De vzw Seniorenzorg H. Familie maakte in zijn toekomstplan  van de bouw van een nieuw woon-zorgcentrum (WZC) de topprioriteit

Als ondersteuning van de thuiszorg komt er een uitbreiding van het centrum voor kortverblijf (CVK). Aanvullend integreert de vzw ook een kleinschalig dagverzorgingscentrum (DVC) in zijn nieuwbouw.

De bouw van de vervangingsnieuwbouw (WZC, kortverblijf en dagverzorgingscentrum) startte in juni 2012. Ondertussen is de eerste fase afgewerkt en in gebruik sinds mei 2015.

De uitbreiding van assistentiewoningen was een volgende prioriteit. In de zomer van 2015 werd er gestart met de bouw hiervan. Er worden twee types van assistentiewoningen gerealiseerd. Het eerste type is gelijkaardig met de bestaande flats, maar wel een heel stuk ruimer. Het tweede type assistentiewoning is heel wat groter. Deze hebben een extra kamer en een bijkomende berging.

Deerlijk kent ook de nood aan een lokaal dienstencentrum als ondersteuning van de thuiszorg, maar op dit vlak plant het lokale OCMW een initiatief. De vzw Seniorenzorg H. Familie ondersteunt dit initiatief.